Sprawozdanie finansowe 2018

W dniu 31 marca 2019 roku upływa termin na sporządzenie i przesłanie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym 2018. Ważne! Przedsiębiorcy nie muszą już odrębnie składać dokumentów...

Komu jedyny członek Zarządu spółki z o.o. złoży oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji?

Z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) wprowadzająca zmianę w art. 202 KSH polegającą na dodaniu § 6, który reguluje kwestię wygaśnięcia mandatu jedynego członka...

Sprawozdanie finansowe 2018

W dniu 31 marca 2019 roku upływa termin na sporządzenie i przesłanie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym 2018. Ważne! Przedsiębiorcy nie muszą już odrębnie składać dokumentów...

czytaj dalej